რა განსხვავებაა დინამიურ შებოჭილობასა და მეთოდს შორის ჯავაში?


პასუხი 1:
კლასის ცხოველი {public void ჭამა () {System.out.println ("არაფერი"); }} კლასის ცხენის გაფართოებული ცხოველი {საჯარო ბათილია ჭამა () {System.out.println ("ბოსტნეული"); }} კლასის ტესტი {საჯარო სტატიკური ბათილობა მთავარ (სიმები არგუმენტი []) {Animal obj; obj = ახალი ცხოველი (); obj.eat (); obj = ახალი ცხენი (); obj.eat (); }
ყველა ბოსტნეული

პასუხი 2:

გნებავთ განსხვავება "დინამიური სავალდებულო" და "გადატვირთვის" მეთოდს შორის?

ვინაიდან მეთოდების გადაწერა და ვირტუალური მეთოდების გამოძახება (დინამიური სავალდებულო) ჯავის პოლიმორფიზმის ორი ნაწილია და ოდნავ განსხვავდება მეთოდის გადატვირთვისაგან: იგივე მეთოდის სახელი, მაგრამ განსხვავებული ხელმოწერა.


პასუხი 3:

გნებავთ განსხვავება "დინამიური სავალდებულო" და "გადატვირთვის" მეთოდს შორის?

ვინაიდან მეთოდების გადაწერა და ვირტუალური მეთოდების გამოძახება (დინამიური სავალდებულო) ჯავის პოლიმორფიზმის ორი ნაწილია და ოდნავ განსხვავდება მეთოდის გადატვირთვისაგან: იგივე მეთოდის სახელი, მაგრამ განსხვავებული ხელმოწერა.