რა განსხვავებაა PV- ის მრუდში მუშაობასა და VP- ის მრუდში მუშაობის დროს?


პასუხი 1:

PV მრუდიში ვიღებთ P- ს Y ღერძზე და V- ს X ღერძიზე.

თუ გვინდა, რომ ამ მრუდიში ვიპოვნოთ სამუშაო, ჩვენ ვიპოვით ფართს X ღერძსა და გრაფას შორის ...

მაგრამ VP მრევლში ვიღებთ P- ს X ღერძზე და V ღერძზე. ახლა თუ გვინდა, რომ ამ მრუდიში ვიპოვნოთ სამუშაო, ვპოულობთ ადგილს Y ღერძსა და გრაფას შორის.

ორივე დავალება ერთნაირი იქნება ...

არანაირი განსხვავება არ არის მათ მუშაობაში.