რა განსხვავებაა თვითშეფასებულ ადამიანსა და თვითმოყვარე ადამიანს შორის?


პასუხი 1:

თვითდაკვირვებული: - "რაც გააკეთე არასწორად, შენ იცი"

კარგად გაგიჟდი მე ვერასდროს ვცდები, არასწორედ ხედავდი

თავმოყვარე: - რაც არასწორად გააკეთე, იცი? ”

ისე, მე ეს მაქსიმალურად მაქსიმალურად გავაკეთე და ისე ვფიქრობ, რომ ეს სწორად გავაკეთე. იქნებ მართალი ხართ.

დასრულების ეფექტი

SO: - ნამდვილად არ აინტერესებს ის, რასაც სხვები ფიქრობენ და სურთ და ყველაფერზე მაღლა დგას

SL: - იფიქრეთ საკუთარ თავზე, მაგრამ ღიაა კრიტიკისთვის და ისმის ხალხის სათქმელი