რა განსხვავებაა ტექნიკურ წერაზე, შინაარსის დამწერლობასა და შემოქმედებით მწერლობას შორის?


პასუხი 1:

შინაარსის წერა არის მითითება იმ ინფორმაციებზე, რომლებსაც საიტის შემქმნელებს სურთ, რომ მათ მკითხველს ეცოდინება მათი პროდუქციის, მომსახურებისა თუ იდეების შესახებ.

ტექნიკური წერა ჩვეულებრივ აღწერს ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ რამე, პროცესის ანალიზი ან როგორ მუშაობს რაღაც. "როგორ შევცვალოთ ზეთი მანქანაში" ტექნიკური წერაა. როგორ განვავითაროთ ადამიანის სხეული ... როგორ გავაფორმოთ ბეისბოლი. როგორ გააკეთოთ მრუდი.

კრეატიული მწერლობა წარმოსახვის საგანია ... ჩვეულებრივ, მხატვრული ნაწარმოების სახით (რომანები, მოთხრობები). დრამა (თეატრის სპექტაკლები, ფილმები, სატელევიზიო დრამა) პოეზია (მწერლობა, რომელიც მნიშვნელობას გადმოსცემს სურათების საშუალებით (სიტყვების სურათებით).


პასუხი 2:

ტექნიკური წერა წერს მოხსენებას პროექტის შესახებ და წერს სტატიებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის შესახებ. აქ გამოყენებული ენა ძალიან ოფიციალურია და ბევრ სიტყვას იყენებს, რომელსაც ჩვეულებრივი ინგლისურენოვანი მოსაუბრე ვერ გაიგებს

შინაარსის დაწერისას, გარკვეული შინაარსები, როგორიცაა საგაზეთო სტატიები და მასალები, რომლებიც წერია ენისთვის. აქ გამოყენებული ენა ფორმალურია და მოიცავს ფრაზების, იდიომების და დახვეწილი სიტყვების გამოყენებას.

კრეატიული წერა არის არაფორმალური გრძნობით მოთხრობების და სტატიების წერა. ყოველდღიურად ინგლისურ ენაზე ნათქვამია სიტყვები


პასუხი 3:

ტექნიკური წერა წერს მოხსენებას პროექტის შესახებ და წერს სტატიებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის შესახებ. აქ გამოყენებული ენა ძალიან ოფიციალურია და ბევრ სიტყვას იყენებს, რომელსაც ჩვეულებრივი ინგლისურენოვანი მოსაუბრე ვერ გაიგებს

შინაარსის დაწერისას, გარკვეული შინაარსები, როგორიცაა საგაზეთო სტატიები და მასალები, რომლებიც წერია ენისთვის. აქ გამოყენებული ენა ფორმალურია და მოიცავს ფრაზების, იდიომების და დახვეწილი სიტყვების გამოყენებას.

კრეატიული წერა არის არაფორმალური გრძნობით მოთხრობების და სტატიების წერა. ყოველდღიურად ინგლისურ ენაზე ნათქვამია სიტყვები


პასუხი 4:

ტექნიკური წერა წერს მოხსენებას პროექტის შესახებ და წერს სტატიებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის შესახებ. აქ გამოყენებული ენა ძალიან ოფიციალურია და ბევრ სიტყვას იყენებს, რომელსაც ჩვეულებრივი ინგლისურენოვანი მოსაუბრე ვერ გაიგებს

შინაარსის დაწერისას, გარკვეული შინაარსები, როგორიცაა საგაზეთო სტატიები და მასალები, რომლებიც წერია ენისთვის. აქ გამოყენებული ენა ფორმალურია და მოიცავს ფრაზების, იდიომების და დახვეწილი სიტყვების გამოყენებას.

კრეატიული წერა არის არაფორმალური გრძნობით მოთხრობების და სტატიების წერა. ყოველდღიურად ინგლისურ ენაზე ნათქვამია სიტყვები