რა განსხვავებაა ყველაზე დიდ 4 – ნიშან და ყველაზე პატარა 5 – ნიშან ციფრს შორის?


პასუხი 1:

პოზიტიური ციფრებისათვის ყველაზე მცირეა 5 – ნიშნა ნომერი = 10,000 და ყველაზე დიდი 4 – ნიშნა ნომერი = 9999. მათ შორის სხვაობაა 1.

პოზიტიური და უარყოფითი რიცხვების გათვალისწინებით, ყველაზე მცირე 5 – ნიშნა ნომერი = -99999 და ყველაზე დიდი 4 – ნიშნა ნომერი = 9999. მათ შორის განსხვავებაა 109998.